skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multivariable Calculus

Larson Ron; Edwards Bruce H

Australia: Cengage Learning, 2012 - (515 LAR 2012) - ISBN9780538498661

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Multivariable Calculus
 • Tác giả: Larson Ron
 • Edwards Bruce H
 • Chủ đề: Toán học; Giải tích
 • Nơi xuất bản: Australia: Cengage Learning
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 1 v. (various pagings) : ill. (some col.) ; 27 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN9780538498661

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...