skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1993 đến năm 2001 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Lộc Thị Thủy; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.73 LO-T 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1993 đến năm 2001 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
 • Tác giả: Lộc Thị Thủy
 • Lê Thế Quế người hướng dẫn
 • Chủ đề: Clinton, Bill; Chính sách đối ngoại; Mỹ; Quan hệ quốc tế
 • Mô tả: Phân tích những nhân tố tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton (từ năm 1993 đến năm 2001). Phân tích nội dung và sự triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước, khu vực trên thế giới. Đánh giá những tác động của chính sách từ năm 1993 đến năm 2001 đến quan hệ quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng và những đối sách của Việt Nam.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 122 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...