skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên - Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo - kiến tạo : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 55

Phùng Thị Thu Hằng; người hướng dẫn4

H. : ĐHKHTN, 2011 - (551.4 PH-H 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên - Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo - kiến tạo : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 55
 • Tác giả: Phùng Thị Thu Hằng
 • người hướng dẫn4
 • Chủ đề: a mo; iến tạo; i t gy; ông Hồng; ai Châu; a cht1
 • Mô tả: Chương 1: Tổng quan chung về hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy: đới đứt gãy Sông Hồng và đới đứt gãy Điện Biên – Lai Châu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: phương pháp viễn thám và phương pháp phân tích địa hình – địa mạo. Chương 3. Đặc điểm hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo. Chương 4: Đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại và liên hệ tính địa chấnkết luận
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Địa chất học -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
 • Năm xuất bản: 2011
 • Định dạng: 85 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...