skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tài chính công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Ngô Thị Tân Thành; Nguyễn Thị Minh Tâm người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2010 - (658.151 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tài chính công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
 • Tác giả: Ngô Thị Tân Thành
 • Nguyễn Thị Minh Tâm người hướng dẫn
 • Chủ đề: Tài chính; Phân tích tài chính; Quản trị kinh doanh; Bảo hiểm nhân thọ; Business Administration; Corporations -- Finance
 • Mô tả: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khái quát về công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA, Mỹ. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA. Trên cơ sở phân tích, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty AIA.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
 • Năm xuất bản: 2010
 • Định dạng: 110 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...