skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians

Chen, Peng ; Takeuchi, Fumihiko ; Lee, Jong-Young ; Li, Huaixing ; Wu, Jer-Yuarn ; Liang, Jun ; Long, Jirong ; Tabara, Yasuharu ; Goodarzi, Mark O ; Pereira, Mark A ; Kim, Young Jin ; Go, Min Jin ; Stram, Daniel O ; Vithana, Eranga ; Khor, Chiea-Chuen ; Liu, Jianjun ; Liao, Jiemin ; Ye, Xingwang ; Wang, Yiqin ; Lu, Ling ; Young, Terri L ; Lee, Jeannette ; Thai, Ah Chuan ; Cheng, Ching-Yu ; Van Dam, Rob M ; Friedlander, Yechiel ; Heng, Chew-Kiat ; Koh, Woon-Puay ; Chen, Chien-Hsiun ; Chang, Li-Ching ; Pan, Wen-Harn ; Qi, Qibin ; Isono, Masato ; Zheng, Wei ; Cai, Qiuyin ; Gao, Yutang ; Yamamoto, Ken ; Ohnaka, Keizo ; Takayanagi, Ryoichi ; Kita, Yoshikuni ; Ueshima, Hirotsugu ; Hsiung, Chao A ; Cui, Jinrui ; Sheu, Wayne H.-H ; Rotter, Jerome I ; Chen, Yii-Der I ; Hsu, Chris ; Okada, Yukinori ; Kubo, Michiaki ; Takahashi, Atsushi ; Tanaka, Toshihiro ; Van Rooij, Frank J.A ; Ganesh, Santhi K ; Huang, Jinyan ; Huang, Tao ; Yuan, Jianmin ; Hwang, Joo-Yeon ; Gross, Myron D ; Assimes, Themistocles L ; Miki, Tetsuro ; Shu, Xiao-Ou ; Qi, Lu ; Chen, Yuan-Tson ; Lin, Xu ; Aung, Tin ; Wong, Tien-Yin ; Teo, Yik-Ying ; Kim, Bong-Jo ; Kato, Norihiro ; Tai, E-Shyong

Diabetes, 2014, Vol.63(7), p.2551-2562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1797 ; E-ISSN: 1939-327X ; DOI: 10.2337/db13-1815 ; PMCID: 4284402 ; PMID: 24647736

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...