skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Czech Public diplomacy in relation to Germans public diplomacy
Veřejná diplomacie ČR vůči Německu

Duřtová, Agáta; Veselý, Zdeněk ; Dubský, Zbyněk

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Czech Public diplomacy in relation to Germans public diplomacy

 • Nhan đề:
  Veřejná diplomacie ČR vůči Německu
 • Tác giả: Duřtová, Agáta
 • Veselý, Zdeněk ; Dubský, Zbyněk
 • Chủ đề: České Centrum Mnichov ; Česko-Německé Vztahy ; Agitace ; Veřejná Diplomacie ; Propagace ; Kulturní Diplomacie ; Prezentace: Propagation ; Public Diplomacy ; Presentation ; Canvass ; Czech-German Relations ; Cultural Diplomacy ; Czech Centre Munich
 • Mô tả: Diplomová práce se zabývá problematikou veřejné diplomacie na úrovni bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Německem. Definuje význam veřejné diplomacie, představuje základní koncepci jak české, tak německé veřejné diplomacie se zaměřením na diplomacii kulturní. Na historickém exkurzu přibližuje čtenáři přínos a vliv obou států na veřejnost státu druhého a na příkladu Českého centra v Mnichově ukazuje praxi české kulturní diplomacie jako významného nástroje diplomacie veřejné a její podoby obrazu ČR prezentovaného v Německu.
  The thesis deals with the issue of public diplomacy at the level of bilateral relations between the Czech Republic and Germany. The thesis defines the importance of public diplomacy; it introduces a fundamental concept of both Czech and German public diplomacy with a focus on cultural diplomacy. Historical part outlines the contribution and influence of both countries to the public of the other, and the example of the Czech Centre in Munich shows the Czech practice of cultural diplomacy as an important tool of public diplomacy and the form of the image presented by the Czech Republic in Germany.
 • Nơi xuất bản: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ngôn ngữ: Czech

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...