skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ekoturism, hållbarhet och miljömedvetenhet: En studie gällande hållbarhet och ekoturismen av svenska turismföretag

Rohdin, Therese ; Johansson, Anna; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Ekoturism, hållbarhet och miljömedvetenhet: En studie gällande hållbarhet och ekoturismen av svenska turismföretag
  • Tác giả: Rohdin, Therese ; Johansson, Anna
  • Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
  • Chủ đề: Ekoturism ; Hållbarhet ; Miljömedvetenhet ; Trend. ; Social Sciences ; Other Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Annan Samhällsvetenskap ; Samhälle/Juridik ; Social And Behavioural Science, Law ; Turismvetenskap ; Tourism Studies
  • Mô tả: Hållbarhet är något som idag är ett allmänt begrepp, det är något som många i sina vardagliga liv har anammat vad det gäller att till exempel handla ekologiska varor och sopsortera. Men hur tänker vi när det kommer till resande, har vi samma krav på att turismindustrin ska vara hållbar och ekologisk som vi har på det vardagliga utbudet? I denna kandidatuppsats har vi valt att titta på hållbarhet och ekoturism i Sverige. Syftet med uppsatsen är att titta på hur olika företag arbetar med hållbar utveckling vad det gäller turism och hur de ser på den utveckling som har skett de senaste åren. Vi vill även i denna uppsats titta på hur hållbar utvecklingen och ekoturismen har etablerat sig inom turismindustrin. Vi har tittat på mindre företag för att se hur de arbetar med detta och hur de uppfattar trenden kring hållbarhet och ekoturism. De företag som har deltagit i våra undersökningar och intervjuer arbetar på olika sätt vad när de kommer till hållbarhet, men det företagen har gemensamt är att de tror på en hållbar framtid gällande turismen och dess påverkan på miljön. I Agenda 21 och i Brundtland kommissionen kan vi se att den hållbara utvecklingen är beroende av hur regeringen, samhället och befolkningen agerar vad det gäller den påverkan som sker på miljön. Genom att gemensamt arbeta för en hållbar utveckling kan miljöpåverkan minska. Vi kan i vår undersökning se att de är just detta de företag som har deltagit i vår undersökning arbetar för, de vill minska miljöpåverkan vad det gäller turismen. Genom att turista på naturens villkor skulle påfrestningarna minska och naturens skulle bevaras för framtida generationer och deras behov. Gällande utvecklingen av ekoturismen kan företagen inte se någon utveckling under de senaste åren, men de är hoppfulla och tror att en utveckling kommer att ske. Detta då företagen tror att medvetenheten kommer att öka hos kunderna.
  • Năm xuất bản: 2014
  • Ngôn ngữ: Swedish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...