skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.

Moha Ennaji

ISBN10: 0415738350 ; ISBN13: 9780415738354 ; E-ISBN10: 1315817438 ; E-ISBN13: 9781315817439

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.
 • Tác giả: Moha Ennaji
 • Chủ đề: Multiculturalism
 • Mô tả: Investigating the connections between multiculturalism, minorities, citizenship, and democracy in North Africa, this book argues that multiculturalism in this region...
 • Nhan đề liên quan: Routledge studies in Middle Eastern politics ; 1
 • Nơi xuất bản: Routledge Ltd
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 0415738350 ; ISBN13: 9780415738354 ; E-ISBN10: 1315817438 ; E-ISBN13: 9781315817439

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...