skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

浅谈对外汉语教学中的文化渗透

杨乐

山西师大学报:社会科学版 (Journal of Shanxi Teachers University), 2011, Issue S2, pp.177-179

ISSN: 1001-5957

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    浅谈对外汉语教学中的文化渗透
  • Tác giả: 杨乐
  • Chủ đề: 对外汉语教学; 文化渗透; 意义与方法
  • Là 1 phần của: 山西师大学报:社会科学版 (Journal of Shanxi Teachers University), 2011, Issue S2, pp.177-179
  • Mô tả: 文化渗透在对外汉语教学中具有极其重要的意义。对外汉语教学离不开中华文化的教学与传播,对外汉语教学要达到培养学习者跨文化交际能力的目标,必须妥善处理好语言与文化的关系,使学习者在掌握汉语的同时也能学到有关中过的文化知识。本文拟本文就对外汉语教学中文化渗透这一问题进行简单探讨,旨在帮助学习者增加学习汉语的兴趣,提高汉语的认知能力。
  • Số nhận dạng: ISSN: 1001-5957

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...